วันที่ 11 ก.พ. 58 เวลา 0630       กองพลทหารราบที่ 11 กำการทดสอบรางกายนายทหารชั่้นประทวน ครั่งที่ 1 ประจำปี 2559