foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


038981702
http://infantrydivision11.org/
กองพลทหารราบที่ ๑๑

11 infantrydivision

กองพลทหารราบที่ ๑๑

    

นโยบาย ผบ.ทบ.

 

ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์

เว็บไซต์ภายนอก

นขต.พล.ร.๑๑

 

 

 

 การจัดซื้อเครื่องแต่งกาย ฯ และของใช้ส่วนตัวให้กับกำลังพลสำรอง ประจำปี 2560 

 เอกสารสอบราคาซื้อเครื่องแต่งกาย ฯ และของใช้ส่วนตัวให้กับกำลังพลสำรองประจำปี 2560 ของกองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 111

ประกวดราคาซื้อเครื่องแต่งกำยและของใช้ส่วนตัง สำหรับกำลังพลสำรองที่เข้ำรับกำรฝึก ประจำปี ๒๕๖๐ 

การประกวดราคาจัดซื้อเครื่องแต่งกายและของใช้ส่วนตัว สำหรับกำลังพลสำรอง ของ กองพลทหารราบที่ 11  

เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 

บัญชีรายละเอียดความต้องการ เครื่องแต่งกายและของใช้ส่วนตัว สำหรับกำลังพลสำรองของ พล.ร.11 ที่เข้ารับการฝึกประจำปี 2560 

 

 

 

 

เมื่อวันที่ 3 เม.ย. 61 พล.ร.11 กำหนดพิธี รับ-ส่ง หน้าที่ ผบ.พล.ร.11 ระหว่าง พล.ต.ทรงวิทย์ หนุนภักดี กับ พล.ต.วรยุทธ แก้ววิบูลย์พันธ์เมื่อ 25 มี.ค.61 พล.ต.ทรงวิทย์ หนุนภักดีผบ.พล.ร.11 พร้อมคณะผบช. และครอบครัว เข้าร่วมกิจกรรมวิ่ง Navy frog trail ณ หาดน้ำใส หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 

เมื่ิอวันที่ 11 เม.ย.61 พล.ต.วรยุทธ แก้ววิบูลย์พันธุ์ ผบ.พล.ร.11 พร้อมคณะ ผบช.ร่วมรดน้ำอวยพร มทภ.1 และผู้ใหญ่เนื่องในโอกาสเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2561 ณ ทภ.1

 

เมื่อ 11 เม.ย.61 พ.อ.เฉลิมเกียรติ ศิริสมบูรณ์ รองเสธ พล.ร.11 พร้อม คณะนายทหาร ร่วมพิธีงานวันผู้สูงอายุและวันแห่งครอบครัวจังหวัดฉะเชิงเทราและพิธีสรงน้ำพระและรดน้ำขอพรผู้ใหญ่เนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี 2561 ณ ศาลาอัญเชิญหลวงพ่อโสธรขึ้นจากแม่น้ำบางปะกง 
  

เมื่อวันที่ 10 เม.ย. 61 พล.ต.วรยุทธ แก้ววิบูลย์พันธุ์ ผบ.พล.ร.11 เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตรและรดน้ำขอพรจากผู้บังคับบัญชา เนื่องในวันสงกรานต์ประจำปี 2561
 

เมื่อวันที่ 10 เม.ย. 61พล.ต.วรยุทธ แก้ววิบูลย์พันธุ์ ผบ.พล.ร.11และคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการทำงานของทีมวิทยากร ไทยนิยม ยั่งยืน และพบปะประชาชน พร้อมทั้งชี้แจงวัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการไทยนิยม ยั่งยืนของรัฐบาลให้กับประชาชน ได้รับทราบ และเข้าใจ 
 

ผบ.พล.ร.๑๑


พลตรี ทรงวิทย์ หนุนภักดี
ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ ๑๑

ประกาศ

Login Form

AARM2015

ยอดกำลังพล

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

นาฬิกา/พยากรณ์อากาศ

Hamburg °C
New York °C
Dubai °C
Tokyo °C
  19.08.2018 Ferienhaus Ostsee


Copyright © 2018 Fashion Line Rights Reserved.