foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


038981702
http://infantrydivision11.org/
กองพลทหารราบที่ ๑๑

11 infantrydivision

กองพลทหารราบที่ ๑๑

    

นโยบาย ผบ.ทบ.

 

ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์

เว็บไซต์ภายนอก

นขต.พล.ร.๑๑

 

 

 

 การจัดซื้อเครื่องแต่งกาย ฯ และของใช้ส่วนตัวให้กับกำลังพลสำรอง ประจำปี 2560 

 เอกสารสอบราคาซื้อเครื่องแต่งกาย ฯ และของใช้ส่วนตัวให้กับกำลังพลสำรองประจำปี 2560 ของกองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 111

ประกวดราคาซื้อเครื่องแต่งกำยและของใช้ส่วนตัง สำหรับกำลังพลสำรองที่เข้ำรับกำรฝึก ประจำปี ๒๕๖๐ 

การประกวดราคาจัดซื้อเครื่องแต่งกายและของใช้ส่วนตัว สำหรับกำลังพลสำรอง ของ กองพลทหารราบที่ 11  

เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 

บัญชีรายละเอียดความต้องการ เครื่องแต่งกายและของใช้ส่วนตัว สำหรับกำลังพลสำรองของ พล.ร.11 ที่เข้ารับการฝึกประจำปี 2560 

 

เมื่อวันที่ 29 มี.ค.61 พันเอกทวีพูล ริมสาคร รองผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 11 ให้การต้อนรับพลโทปรีชา สายเพ็ชร เจ้ากรมกรมการสรรพกำลังกลาโหม เป็นหัวหน้าคณะตรวจเยี่ยม "การเรียกกำลังพลสำรองเพื่อฝึกวิชาทหาร หน่วยทหารที่จัดตั้งแล้ว กำลังพลสำรองพร้อมใช้งาน บัญชี  2/60 ตามระบบ 1:1:1:3 ด้วยวิธีการคัดเลือก กำหนด 9 วัน หน่วยรับการบรรจุ/หน่วยฝึกกำลังพลสำรอง กองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 111 ณ พื้นที่ฝึกกองพลทหารราบที่ 11 ตำบลเขาหินซ้อน อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา

เนื้อหาอื่นๆ...

  1. มื่อวันที่ 14 มี.ค. 61 พล.ต.ทรงวิทย์ หนุนภักดี ผบ.พล.ร.11 มอบอุปกรณ์กีฬาตามโครงการ “ลานกีฬาต้านยาเสพติด” และมอบเมล็ดพันธุ์ผัก “ตามโครงการสู้วิกฤตด้วยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ให้แก่ ร.ร.วัดลาดยาว อ.บางปะกง จ.ว.ฉช. อีกทั้งพบปะพูดคุยกับส่วนราชการ,ผู้นำท้องถ
  2. เมื่อวันที่ 13 มี.ค. 61 พล.ต.ทรงวิทย์ หนุนภักดี ผบ.พล.ร.11 ทำการตรวจเครื่องแต่งกายกำลังพล เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย และฝึกท่าพระราชทานเพื่อความถูกต้องเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน
  3. เมื่อวันที่ 13 มี.ค.61 พล.ต.ทรงวิทย์ หนุนภักดี ผบ.พล.ร.11 เป็นประธานพิธีเปิดการฝึกเตรียมการตรวจสอบ แข่งขันหน่วยทหารขนาดเล็กของกองทัพบก และพิธีมอบรางวัลหน่วยทหารทรหด ประจำปี 2561
  4. เมื่อ 071530 มี.ค.61 ผบ.พล.ร.11 ร่วมทดสอบร่างกายครั้งที่ 1 ประจำปี 2561 พร้อมทั้งได้เลี้ยงอาหารกำลังพลที่ร่วมทดสอบร่างกาย

ผบ.พล.ร.๑๑


พลตรี ทรงวิทย์ หนุนภักดี
ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ ๑๑

ประกาศ

Login Form

AARM2015

ยอดกำลังพล

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

นาฬิกา/พยากรณ์อากาศ

Hamburg °C
New York °C
Dubai °C
Tokyo °C
  19.08.2018 Ferienhaus Ostsee


Copyright © 2018 Fashion Line Rights Reserved.