foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


038981702
http://infantrydivision11.org/
กองพลทหารราบที่ ๑๑

11 infantrydivision

กองพลทหารราบที่ ๑๑

นโยบาย ผบ.ทบ.

 

นขต.พล.ร.๑๑

วันที่ 27 พ.ค. ผบ.พล.ร.11 มอบของขวัญวันเกิดให้กับกำลังพลที่เกิดในเดือน พ.ค. จำนวน 48 คน เป็นเงิน 48,000 บาท

?

?

ข่าวสาร กองพลทหารราบที่ 11

เมื่อวันที่ 24 เม.ย. 61 เวลา 0900 กองพลทหารราบที่ 11 ให้การต้อนรับ ผู้รับการฝึกอบรมจิตอาสา 904 "หลักสูตรหลักประจำ"รุ่นที่ 1/61 "เป็นเบ้า เป็น แม่พิมพ์" ที่ได้มาศึกษาดูงานเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา

เมื่อวันที่ 23 เม.ย. 61 พล.ต.วรยุทธ แก้ววิบูลย์พันธุ์ ผบ.พล.ร.11 กรุณามอบแนวทางและทุนการศึกษาให้กับบุตรกำลังพลที่สอบเข้าโรงเรียนเตรียมทหารได้ จำนวน  2  นาย.

 

มื่อว้ันที่ 13 เม.ย. 61 พล.ต.วรยุทธ แก้ววิบูลย์พันธ์ ผบ.พล.ร.11 ตรวจความเรียบร้อยของวัดหลวงพ่อพระพุทธโสธรในการรองรับประชาชนทำบุญในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ต่อจากนั้นตรวจความเรียบร้อยจุดบริการประชาชนเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่

 

       เมื่ิอวันที่ 11 เม.ย.61 พล.ต.วรยุทธ แก้ววิบูลย์พันธุ์ ผบ.พล.ร.11 พร้อมคณะ ผบช.ร่วมรดน้ำอวยพร มทภ.1 และผู้ใหญ่เนื่องในโอกาสเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2561 ณ ทภ.1

    เมื่อ 11 เม.ย.61 พ.อ.เฉลิมเกียรติ ศิริสมบูรณ์ รองเสธ พล.ร.11 พร้อม คณะนายทหาร ร่วมพิธีงานวันผู้สูงอายุและวันแห่งครอบครัวจังหวัดฉะเชิงเทราและพิธีสรงน้ำพระและรดน้ำขอพรผู้ใหญ่เนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี 2561 ณ ศาลาอัญเชิญหลวงพ่อโสธรขึ้นจากแม่น้ำบางปะกง 

เมื่อวันที่ 10 เม.ย. 61 พล.ต.วรยุทธ แก้ววิบูลย์พันธุ์ ผบ.พล.ร.11 เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตรและรดน้ำขอพรจากผู้บังคับบัญชา เนื่องในวันสงกรานต์ประจำปี 2561

เมื่อวันที่ 10 เม.ย. 61พล.ต.วรยุทธ แก้ววิบูลย์พันธุ์ ผบ.พล.ร.11และคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการทำงานของทีมวิทยากร ไทยนิยม ยั่งยืน และพบปะประชาชน พร้อมทั้งชี้แจงวัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการไทยนิยม ยั่งยืนของรัฐบาลให้กับประชาชน ได้รับทราบ และเข้าใจ 

วันที่ 4 เมษายน 2561 เวลา 08.30 น. พล.ต.วรยุทธ แก้ววิบูลย์พันธุ์ ผบ.พล.ร.11 พร้อมด้วย ข้าราชบริพารหน่วยราชการในพระองค์ ทหาร ตำรวจ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ การประปานครหลวง กรมการปกครอง กรมที่ดิน การเคหะแห่งชาติ การไฟฟ้านครหลวง

เมื่อวันที่ 3 เม.ย. 61 พล.ร.11 กำหนดพิธี รับ-ส่ง หน้าที่ ผบ.พล.ร.11 ระหว่าง พล.ต.ทรงวิทย์ หนุนภักดี กับ พล.ต.วรยุทธ แก้ววิบูลย์พันธ์

เมื่อวันที่ 2 เม.ย. 61 รอง.ผบ.พล.ร.11,ฝสธ.ฯ,ผบ.หน่วย,นายทหาร และนายสิบ ร่วมกิจกรรมถวายพระพรเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ อาคารมหาเจษฎาบดินทร์

เมื่อวันที่ 29 มี.ค.61 พันเอกทวีพูล ริมสาคร รองผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 11 ให้การต้อนรับพลโทปรีชา สายเพ็ชร เจ้ากรมกรมการสรรพกำลังกลาโหม เป็นหัวหน้าคณะตรวจเยี่ยม "การเรียกกำลังพลสำรองเพื่อฝึกวิชาทหาร หน่วยทหารที่จัดตั้งแล้ว กำลังพลสำรองพร้อมใช้งาน บัญชี  2/60 ตามระบบ 1:1:1:3 ด้วยวิธีการคัดเลือก กำหนด 9 วัน หน่วยรับการบรรจุ/หน่วยฝึกกำลังพลสำรอง กองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 111 ณ พื้นที่ฝึก

เมื่อวันที่ 25 มี.ค.61 พล.ต.ทรงวิทย์ หนุนภักดี ผบ.พล.ร.11 พร้อมคณะผบช. และครอบครัว เข้าร่วมกิจกรรมวิ่ง Navy frog trail ณ หาดน้ำใส หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี

เมื่อวันที่ 23 มี.ค. 61 พล.ต.ทรงวิทย์ หนุนภักดี ผบ.พล.ร.11 เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมหน่วยพระราชทานและประชาชนจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ณ พื้นที่เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ

เมื่อ 22 มี.ค.61 พล.ต.ทรงวิทย์ หนุนภักดี ผบ.พล.ร.11 พบปะกำลังพลและมอบของขวัญวันคล้ายวันเกิด ให้กับกำลังพล ประจำเดือน มี.ค. 61

เมื่อวันที่ 20 มี.ค. 61 พล.ต.ทรงวิทย์ หนุนภักดี ผบ.พล.ร.11 เยี่ยมเยียนครอบครัวกำลังพลที่พักอาศัยในค่ายสมเด็จพระนั่งเกล้า ทำให้ครอบครัวกำลังพลรู้สึก เกิดความอบอุ่น ผูกพันธ์ ใกล้ชิดแน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้่น.

เมื่อวันที่ 20 มี.ค.61 พล.ต.ทรงวิทย์ หนุนภักดี ผบ.พล.ร.11 ตรวจเยี่ยมการเตรียมการฝึก เป็นหน่วยทางทหารยุทธวิธรเบื้องสูง (บัญชี 2/60 ) ประจำปี 2561 ตั้งแต่ 23 - 31 มี.ค.61 ณ ร.111 พัน.2

หน่วยพระราชทานและประชาชนจิตอาสา กิจกรรม "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" วันพฤหัสบดีที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2561 กองพลทหารราบที่ 11 เป็น ผู้บัญชาการพื้นที่ โดยมี พันเอก ทวีพลู ริมสาคร รองผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่11 เป็นประธานในพิธีกล่าวคำปฏิญาณ 

มื่อวันที่ 14 มี.ค. 61 พล.ต.ทรงวิทย์ หนุนภักดี ผบ.พล.ร.11 มอบอุปกรณ์กีฬาตามโครงการ “ลานกีฬาต้านยาเสพติด” และมอบเมล็ดพันธุ์ผัก “ตามโครงการสู้วิกฤตด้วยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ให้แก่ ร.ร.วัดลาดยาว อ.บางปะกง จ.ว.ฉช. อีกทั้งพบปะพูดคุยกับส่วนราชการ

เมื่อวันที่ 13 มี.ค. 61 พล.ต.ทรงวิทย์ หนุนภักดี ผบ.พล.ร.11 ทำการตรวจเครื่องแต่งกายกำลังพล เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย และฝึกท่าพระราชทานเพื่อความถูกต้องเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน

เมื่อวันที่ 13 มี.ค.61 พล.ต.ทรงวิทย์ หนุนภักดี ผบ.พล.ร.11 เป็นประธานพิธีเปิดการฝึกเตรียมการตรวจสอบ แข่งขันหน่วยทหารขนาดเล็กของกองทัพบก และพิธีมอบรางวัลหน่วยทหารทรหด ประจำปี 2561

เมื่อ 071530 มี.ค.61 ผบ.พล.ร.11 ร่วมทดสอบร่างกายครั้งที่ 1 ประจำปี 2561 พร้อมทั้งได้เลี้ยงอาหารกำลังพลที่ร่วมทดสอบร่างกาย

ผบ.พล.ร.11 เป็นประธาน ในการประชุม นขต.พล.ร.11 ประจำเดือน มี.ค.61 ณ ห้องประชุม บก.พล.ร.11

ผบ.พล.ร.11 ร่วมกิจกรรมตักบาตร ทำบุญ “ถนนสายบุญ” โดยมี นายสุวิศ คำดี เป็นประธานในพิธี ณ วัดโสธรฯ จว.ฉ.ช.

พล.ร.11 จัดกำลังพลทำกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" ร่วมกันทำความสะอาดปรับวิทัศนวิสัย บริเวณเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤาไน อ.ท่าตะเกียบ จว.ฉ.ช.

เมื่อวันที่ 26 ก.พ. 61 พล.ต.ทรงวิทย์ หนุนภักดี ผบ.พล.ร.11 ตรวจเยี่ยมการฝึก/ตรวจสอบ เป็นหน่วยกองร้อยนอกที่ตั้ง และแนะนำการฝึกให้กับ นขต.พล.ร.11 ณ พื้นที่ฝึก ต.ท่ากระดาน อ.สนามชัยเขต จว.ฉ.ช.

เมื่อวันที่ 23 ก.พ. 61 พ.อ.ทวีพูล ริมสาคร รอง ผบ.พล.ร.11, ฝสธ.,ผบ.หน่วย และ จนท.ให้การต้อนรับ พล.อ.สมโภชน์ วังแก้ว หน. หัวหน้าคณะทำงานด้านยุทธการทหารบก พร้อมคณะทำงานด้าน ยก.ทบ. เนื่องในโอกาสเดินทางมาตรวจเยี่ยมการเสริมสร้างหน่วย พล.ร.11

เมื่อวันที่ 21 ก.พ. 61 พล.ต.ทรงวิทย์ หนุนภักดี ผบ.พล.ร.11 เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม หน่วยพระราชทานและประชาชนจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” เวลา 08.00 น. รวมพล ณ โรงเรียนวัดหลักสี่ เขตหลักสี่ กทม. หลักจากนั้นได้ดำเนินกิจกรรมพัฒนา คลองตาอูฐ เขตหลักสี่

"แม่ทัพภาคที่ 1 ตรวจเยี่ยม Smart Man Smart Army และความก้าวหน้าในการปรับโครงสร้างกองพลทหารราบที่ 11 -ในวันนี้ (20 ก.พ. 61) เวลา 08.00 น. พล.ท.กู้เกียรติ ศรีนาคา มทภ.1 พร้อมคณะ เดินทางโดยเฮลิคอปเตอร์เข้าตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของกองพลทหารราบที่ 11 ณ ค่ายสม

เมื่อวันที่ 16 - 19 ก.พ. 61 กำลังพลจิตอาสา พล.ร.11 ร่วมกิจกรรม “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” โดยรวมพล ณ กรมการสื่อสารทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ หลังจากนั้นร่วมกิจกรรมพัฒนา คูนายกิมสาย 2 ,ลำรางลาดเป็ด เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ

เมื่อวันที่ 14 ก.พ. 61 รอง ผบ.พล.ร.11,เสธ.พล.ร.11,ผบ.ร.111,ผบ.ร.112,รอง เสธ.,หน.ฝกบ.พล.ร.11,ช.พัน.2รอ.,บชร.1 ร่วมประชุมความต้องการงบประมาณ กลุ่มงบงานก่อสร้างและสิ่งปลูกสร้าง ปี งป. 62 ณ ห้องประชุม บก.พล.ร.11 โดยมี พลตรี กฤษณ์ดนัย อิทธิมณฑล เสธ.ทภ.1 /

วันที่ 13 ก.พ. 61 เวลา 16.00 น.พล.ต.ทรงวิทย์ หนุนภักดี ผบ.พล.ร.11 คณะ ฝสธ. และ ผบ.หน่วย ร่วมออกกำลังกายกับกำลังพล ร.111พัน.2 เพื่อเตรียมความพร้อมของร่างกาย ที่จะทำการฝึกภาคกองร้อย ประจำปี 61 หลังจากออกกำลังกายร่วมกันแล้วได้ตรวจเยี่ยมการรับประทานอาหารของกำ

เมื่อวันที่ 13 ก.พ. 61 เวลา 10.00 น. พล.ต.ทรงวิทย์ หนุนภักดี ผบ.พล.ร.11 พร้อมคณะร่วมกับ นางวราภรณ์ ศิริวงศ์ นอภ.บ้านโพธิ์ พ.ต.อ.ชิตพล ยืนยาว ผกก.สภ.บ้านโพธิ์ นายพรมมินทร์ ศรีหมื่นไวย ผอ.สพป.ฉ.ช. ลงพื้นที่ทำกิจกรรมจิตอาสา ตรวจเยี่ยม ร.ร.ด้อยโอกาสในพื้นที่

เมื่อ 12 ก.พ. 61 ผบ.พล.ร.11 เป็นประธานในการประชุม การเตรียมการรับ มทภ.1 และคณะทำงานด้านยุทธการ ทบ. ณ ห้องประชุม บก.พล.ร.11

เมื่อ 090900 ก.พ. 61 ผบ.พล.ร.11 เป็นประธาน ในการประชุม นขต.พล.ร.11 ประจำเดือน ก.พ. 61 ณ ห้องประชุม บก.พล.ร.11

เมื่อ 090815 ก.พ.61 พล.ต.ทรงวิทย์ หนุนภักดี ผบ.พล.ร.11มอบของขวัญวันเกิด ใน"โครงการสุขสันต์วันเกิด " ให้กับกำลังพลนายทหารและนายสิบที่เกิดในเดือนกุมภาพันธ์ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานของกำลังพล

เมื่อวันที่ 8 ก.พ.61 เวลา 08.30 น. พล.ร.11 ทำการประชุมติดตามความคืบหน้าการปรับปรุงโครงสร้างและเสริมสร้างความสมบูรณ์ให้กับ พล.ร.11 ณ ห้องประชุม บก.พล.ร.11 โดยมี ผบ.พล.ร.11 เป็นประธาน.

เมื่อวันที่ 8 ก.พ.61 เวลา 07.00 น. เสธ.พล.ร.11 เป็นประธานในการประชุม สรุปงานประจำสัปดาห์ของ ฝสธ., ฝก. ณ ห้องประชุม บก.พล.ร.11

วันที่ 29 ม.ค. 61 - 1 ก.พ. 61 กำลังพลจิตอาสาพล.ร.11 ร่วมกิจกรรม "เราทำความดีด้วยหัวใจ " หน่วยพระราชทาน และประชาชนจิตอาสาพัฒนาพื้นที่คลองบ้านใหม่ ต.บ้านใหม่ อ.เมือง จว.ป.ท.

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561 ผบ.พล.ร.11 กรุณานำกำลังพลฝึกเดินทางไกลและฝึกยิงปืนด้วยกระสุนจริง ภายในพื้นที่ค่ายสมเด็จพระนั่งเกล้า เพื่อให้กำลังพลเกิดความคุ้นเคยในเรื่องการเคลื่อนย้ายทางเท้า พัฒนาขีดความสามารถให้มีความอดทนเข้มแข็งมากขึ้น 

เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 61 ผบ.พล.ร.11 กรุณาเป็นประธานประดับเครื่องหมายยศ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ ให้นายทหารประทวนเลื่อนฐานเป็นนายทหารสัญญาบัตร จำนวน 13 นาย

310161 รอง ผบ.พล.ร.11(2) นำกำลังพลในค่ายสมเด็จพระนั่งเกล้า ออกกำลังกายตามดำริ ผบ.พล.ร.11 โดยการอบอุ่นร่างกาย ประมาณ 10นาที การวิ่งระยะทาง 2กิโลเมตร ใช้เวลา20นาที เส้นทางในพื้นที่ พล.ร.11

เมื่อวันศุกร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 17.35 น. พล.ต.ทรงวิทย์ หนุนภักดี ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ ๑๑ ร่วมเฝ้ารับเสด็จฯสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดอาคารเฉลิมพระเกียรติและอาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลพนมสารคาม และทรง

 

 

 

เมื่อวันที่ 3 เม.ย. 61 พล.ร.11 กำหนดพิธี รับ-ส่ง หน้าที่ ผบ.พล.ร.11 ระหว่าง พล.ต.ทรงวิทย์ หนุนภักดี กับ พล.ต.วรยุทธ แก้ววิบูลย์พันธ์เมื่อ 25 มี.ค.61 พล.ต.ทรงวิทย์ หนุนภักดีผบ.พล.ร.11 พร้อมคณะผบช. และครอบครัว เข้าร่วมกิจกรรมวิ่ง Navy frog trail ณ หาดน้ำใส หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 

เมื่ิอวันที่ 11 เม.ย.61 พล.ต.วรยุทธ แก้ววิบูลย์พันธุ์ ผบ.พล.ร.11 พร้อมคณะ ผบช.ร่วมรดน้ำอวยพร มทภ.1 และผู้ใหญ่เนื่องในโอกาสเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2561 ณ ทภ.1

 

เมื่อ 11 เม.ย.61 พ.อ.เฉลิมเกียรติ ศิริสมบูรณ์ รองเสธ พล.ร.11 พร้อม คณะนายทหาร ร่วมพิธีงานวันผู้สูงอายุและวันแห่งครอบครัวจังหวัดฉะเชิงเทราและพิธีสรงน้ำพระและรดน้ำขอพรผู้ใหญ่เนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี 2561 ณ ศาลาอัญเชิญหลวงพ่อโสธรขึ้นจากแม่น้ำบางปะกง 
  

เมื่อวันที่ 10 เม.ย. 61 พล.ต.วรยุทธ แก้ววิบูลย์พันธุ์ ผบ.พล.ร.11 เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตรและรดน้ำขอพรจากผู้บังคับบัญชา เนื่องในวันสงกรานต์ประจำปี 2561
 

เมื่อวันที่ 10 เม.ย. 61พล.ต.วรยุทธ แก้ววิบูลย์พันธุ์ ผบ.พล.ร.11และคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการทำงานของทีมวิทยากร ไทยนิยม ยั่งยืน และพบปะประชาชน พร้อมทั้งชี้แจงวัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการไทยนิยม ยั่งยืนของรัฐบาลให้กับประชาชน ได้รับทราบ และเข้าใจ 
 

ประกาศ

AARM2015

นาฬิกา/พยากรณ์อากาศ

Hamburg °C
New York °C
Dubai °C
Tokyo °C
  19.08.2018 Ferienhaus Ostsee


Copyright © 2018 Fashion Line Rights Reserved.